DAYDREAMERS zvanu telšu viesnīcas lietošanas noteikumi

 

DAYDREAMERS zvanu telšu viesnīcas iedzīvotāji, veicot telšu rezervāciju, piekrīt zemāk minētajiem noteikumiem un apņemas tos stingri ievērot.

Zvanu telšu viesnīca ir pieejama tikai no 18 gadu vecuma.

1.     DAYDREAMERS telšu viesnīcas iedzīvotāju pienākumi:

1.1. Ierodoties DAYDREAMERS zvanu telšu viesnīcā, recepcijas telts darbiniekiem uzrādīt telšu rezervācijas apliecinājumu, aproci un derīgu personu apliecinošu dokumentu (ID vai pilsoņa pasi), lai veiktu rezervācijas salīdzināšanu un noslēgtu savstarpēju telts lietošanas līgumu.

1.2. DAYDREAMERS komandas darbiniekiem ir tiesības iegūt uzrādītā dokumenta skanētu kopiju, izmantojot to kā līguma sastāvdaļu.

1.3. Zvanu telšu viesnīcas iedzīvotājiem ir pienākums slēgt līgumu, kas paredz ievērot zvanu telšu saudzīgu lietošanu un bojājumu nepieļaušanu. Šo noteikumu neievērošanas gadījumā var tikt piemērots naudas sods vai lietas nodošana izskatīšanai attiecīgajām instancēm.

1.4. Telšu lietošanas līgumu slēdz viena atbildīgā persona no katras telts iedzīvotājiem. Personai jābūt vismaz 18 gadus vecam un jāuzņemas pilna atbildība par telts lietošanas noteikumu ievērošanu.

1.5. Pēc rezervācijas pārbaudes un veiksmīgas apstiprināšanas, viesiem tiks ierādīta rezervētā telts, kā arī tiks nodota svarīgākā informācija par telts lietošanu un uzturēšanos šajā teritorijā.

2.     DAYDREAMERS zvanu telšu viesnīcā AIZLIEGTS:

2.1. Bojāt tās sākotnējo konstrukciju- pārvietot, nojaukt, pārsiet un/vai savienot atsaites;

2.2. Smēķēt teltī vai tās tuvumā; (tai skaitā arī elektroniskās cigaretes vai lietot citus līdzīgus priekšmetus)

2.2.1 Citus priekšmetus, kas var apdraudēt pārējo apmeklētāju ērtības vai drošību (nažus, gāzes baloniņus, stikla priekšmetus, asus priekšmetus u.tml.)

2.2.2 Ievest mājdzīvniekus.

2.3. Kārt un/vai žāvēt apģērbu vai citus priekšmetus telts iekšpusē un ārpusē;

2.4. Teltī vai telts tuvumā lietot atklātu uguni (tai skaitā sveces, grilus, eļļas lampas, lāpas u.tml.);

2.5. Tīši bojāt telts konstrukciju un tajā atrodošos inventāru kā arī piemēslot telti un tās apkārti;

2.6. Lietot, pārdot un uzglabāt narkotiskās vielas;

2.7. Ievest dzīvniekus;

2.8. Ar savu uzvedību apdraudēt citu apmeklētāju drošību un veselību;

2.9. Ar pārlieku skaļu uzvedību traucēt citu zvanu telšu iemītnieku atpūtu;

2.9.1. Šo noteikumu neievērošanas gadījumā zvanu telšu vienīcas darbinieki ir tiesīgi pieprasīt, tās apmeklētājiem, pamest viesnīcu neatgriežot naudu.

3.     DAYDREAMERS zvanu teltis neuzņemas atbildību par prasībām, kas saistītas ar personu traumām, īpašuma zaudēšanu vai bojājumiem, kas radušies zvanu telšu pilsētiņā, ja vien nav pierādīts, ka tie radušies bojātu materiālu, nekorektas apdares vai neuzmanības rezultātā no DAYDREAMERS puses.

3.1. Sūdzību gadījumā, zvanu telšu viesnīcas iedzīvotājumiem vipirms jāveršas pie zvanu telšu viesnīcas darbiniekiem.